REZERWACJE

I. Rezerwacji można dokonać telefoniczne, poprzez e-mail bądź on-line. Rezerwacje on-line obsługuje serwis nakiedy.pl

II. W celu dokonania rezerwacji należy podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.

III.W przypadku rezerwacji on-line zgadzasz się na Regulamin i Politykę Prywatności serwisu nakiedy.pl

OGÓLNE ZASADY GRY 

 

 1. Korzystanie z usług Konsorcjum Czasu pod wpływem alkoholu bądź innych używek jest zabronione. Obsługa Konsorcjum Czasu ma prawo nie przyjąć grupy, jeśli zauważą, że którakolwiek z osób jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. Uczestnicy gry odpowiadają finansowo za zniszczenie wyposażenia pokoi w Konsorcjum Czasu. Żadna z łamigłówek nie wymaga używania siły.
 1. Dzieci i młodzież do 18 roku życia powinny uczestniczyć w grze pod opieką przynajmniej jednej pełnoletniej osoby.
 1. Czas gry jest ograniczony oraz zależny od pokoju. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
 1. Udział w grze jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.
 1. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. Konsorcjum Czasu nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieprawidłowym użytkowaniem pokoju lub niedostosowaniem się do regulaminu. 
 1. Do pomieszczeń gry nie można wnosić jedzenia, torebek, plecaków, urządzeń elektronicznych (telefonów, tabletów) oraz żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej).
 1. Pokój oraz cały lokal Konsorcjum Czasu jest monitorowany i zapisywany na dysku, w celu wyjaśnienia ewentualnych wykroczeń lub zniszczeń.
 1. Uczestnicy mają zakaz nagrywania, fotografowania bądź innego kopiowania wyposażenia pokoju.
 1. Podczas gry nie wolno używać siły oraz wykorzystywać przedmiotów znajdujących się w pokojach do celów innych niż ich zwyczajowe przeznaczenie. Należy wykorzystywać sprzęty znajdujące się w pokoju w sposób gwarantujący bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom gry.
 1. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania ognia.
 1. Każdy pokój wyposażony jest w system łączności z pracownikiem Konsorcjum Czasu poprzez domofon i/lub telefon i/lub krótkofalówki. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa pokój posiada monitoring.
 1. W każdym pokoju znajduje się klamka i/lub przycisk bezpieczeństwa. Uczestnicy gry mogą go użyć w celu natychmiastowego wydostania się z pokoju w razie awarii. Uwaga!: użycie przycisku i/lub klamki oznacza zakończenie gry. W przypadku bezpodstawnego użycia uczestnicy ponoszą pełną opłatę za wejście, nawet gdy nie ukończyli pokoju lub przewidziany czas się nie skończył.
 1. Uczestnicy wyrażają/nie wyrażają* zgodę na wykonanie im zdjęcia po zakończonej grze i umieszczenie go na stronie Konsorcjum Czasu (na portalach społecznościowych takich jak Facebook).